Alive To God – Daily Thought

DW14MAR16

ENGLISH

Psalm 118:12

‘They swarmed around me like bees, but they were consumed as quickly as burning thorns; in the name of the LORD I cut them down.’

 • Sometimes issues and problems can come at us from every side.
 • There are times when we may even feel overwhelmed.
 • But in each situation the Lord wants to give you the victory.
 • He will bring you through it and cut down those things that try to destroy you.

Prayer: Lord, may I see and experience the victory that You have prepared for me. May those ‘swarming bees’ be removed from my life. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 118:12

“Hulle het my omsingel soos bye – hulle is uitgeblus soos ‘n doringtakvuur; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.”

 • Partymaal kom kwessies en probleme van alle kante na ons toe aan.
 • Daar is selfs tye wanneer ons mag oorweldig voel.
 • Maar in elke situasie wil die Here vir jou die oorwinning gee.
 • Hy sal jou daardeur bring en die dinge wat jou wil probeer vernietig, tot niet maak.

Gebed: Vader, mag ek die oorwinning sien en ondervind wat U vir my voorberei het. Mag hierdie ‘swermende bye’ uit my lewe verwyder word. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 118:12

“Me rodearon como avispas, pero se consumieron como zarzas en el fuego. ¡En el nombre del Señor las aniquilé!”

 • Algunas veces, los problemas pueden venir a nosotros por todos los lados.
 • Algunas veces nos podemos sentir abrumados.
 • Pero en cada una de esas situaciones, el Señor quiere darnos la victoria.
 • Él te conducirá a través de todo eso y eliminará las cosas que intentan destruirte.

Oración: Señor, has que yo pueda experimentar la victoria que Tú has preparado para mí. Has que esas avispas sean eliminadas de mi vida. Amén.