Alive To God – Daily Thought

DW08MARCH16
ENGLISH

Ephesians 3:19

‘May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God.’

  • Oh that we would have a revelation of the love of Christ for us.
  • If we could only grasp how much He loves us, we would never be the same.
  • His love drives out all fear and doubt.
  • His love can change our perspective and give us the power we need.

Prayer: Lord, may I experience Your great love in my own life. May I begin to understand how much You love me and may I walk in Your strength as a result. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Efésiërs 3:19

en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.’

  • O dat ons ‘n openbaring kan hê van die liefde van Chrstus vir ons.
  • As ons net kan begryp hoeveel Hy ons lief het, sal ons nooit weer dieselfde wees nie.
  • Sy liefde dryf alle vrees en twyfel uit.
  • Sy liefde kan ons perspektief verander en vir ons die krag gee wat ons nodig het.

Gebed: Vader, mag ek U groot liefde in my eie lewe ondervind. Mag ek begin om te verstaan hoeveel U my lief het en mag ek as gevolg daarvan in U krag wandel. Amen

www.alivetogod.com