Alive To God – Daily Thought

Girl swinging silhouette drawn on the wall, art deco and urban

ENGLISH

1 Corinthians 15:3-4

‘Christ died for our sins, just as the Scriptures said. He was buried, and He was raised from the dead on the third day, just as the Scriptures said.’

 • The story for our Saviour is a remarkable attested aspect of history.
 • His life, death and resurrection, was a fulfilment of what had been foretold.
 • In Him we can find eternal and abundant life.
 • He has risen and He lives and reigns forevermore.

Prayer: Lord, thank You that I can celebrate the fact that You are alive, You have risen from the dead and You are Lord. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Korinthiërs 15:3-4

“…, dat Christus vir ons sonde gesterf het volgens die skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte; ..”

 • Die verhaal van ons Verlosser is ‘n merkwaardige bevestigde aspek van die geskiedenis.
 • Sy lewe, dood en opstanding, was ‘n vervulling van wat voorspel was.
 • In Hom kan ons ewige en oorvloedende lewe vind.
 • Hy het opgestaan en Hy lewe en heers vir ewig.

Gebed: Vader, dankie dat ek die feit dat U lewe kan vier, U het opgestaan uit die dode en U is Here. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

1 Corintios 15:3-4

“Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras”.

 • La historia de nuestro Salvador, es un hecho demostrado en la historia.
 • Su vida, muerte y resurrección fueron el cumplimiento de lo que había sido dicho.
 • En Él podemos encontrar vida eterna y abundante.
 • Él ha resucitado y vive y reina para siempre.

Oración: Señor, gracias porque puedo celebrar que Tú estás vivo, resucitaste de la muerte y eres Señor. Amén.