Alive To God – Daily Thought

golden harvest in sunset. soft focus

ENGLISH

Matthew 25:21

His master replied, ‘Well done, good and faithful servant!’

 • Will your Master be able to say this about you?
 • This servant was praised for being good and faithful and not for being a success.
 • The Lord is looking for much greater things than mere success.
 • Let us be good, kind and merciful and may we be found faithful.

Prayer: Lord, I recognize today that Your standards are different to those in the world. I choose to live in a way that honours You and I pray that I will be found faithful.  Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Matthéüs 25:21

En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel.”

 • Sal jou Meester dit oor jou kan sê?
 • Hierdie dienskneg was geprys omdat hy goed en getrou was en nie omdat hy suksesvol was nie.
 • Die Here soek baie groter dinge as net sukses.
 • Kom laat ons goed, barmhartig en genadig wees en mag ons dan getrou bevind word.

Gebed: Vader, ek besef vandag dat U standaarde baie anders as die wêreld sin is. Ek kies om so te lewe dat dit U eer en ek bid dat ek getrou bevind sal word. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

Mateo 25:21

“Su Señor respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel!”

 • ¿Puede tu Maestro decir esto de ti?
 • Este siervo fue elogiado por ser bueno y fiel, y no por tener éxito.
 • El Señor está buscando cosas mucho más grandes que simplemente el éxito.
 • Seamos buenos, amables y compasivos y así seremos hallados fieles.

Oración: Señor, reconozco que tus estándares son diferentes que aquellos que usa el mundo. Elijo vivir de una manera que te honre y oro para ser hallado fiel. Amén.