Alive To God – Daily Thought

 

DW10MAR16

ENGLISH

1 Corinthians 1:28

‘God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important.’

 • The Lord uses the unlikely and the despised things for His glory.
 • He sees things from a different perspective.
 • The Lord did not use the great and the mighty, but choose fishermen.
 • This means that we all qualify to be used by Him in a wonderful way.

Prayer: Lord, what a joy it is to know that You can use me and use my life to expand and extend Your kingdom here on earth. Thank you for choosing me. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Korinthiërs 1:28

“en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak.”

 • Die Here gebruik die onwaarskynlike en die veragte dinge vir Sy heerlikheid.
 • Hy sien dinge uit ‘n ander perspektief.
 • Die Here het nie die groot en die magtige gebruik nie, hy het vissermanne gekies.
 • Dit beteken ons kwalifiseer almal om deur Hom wonderbaarlik gebruik te word.

Gebed: Vader, dit is so wonderlik om te weet dat U my en my lewe kan gebruik om U koninkryk hier op aarde uit te brei. Dankie dat U my gekies het. Amen

http://www.alivetogod.com

SPANISH

1 Corintios 1:28

“También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es y llevar a la nada lo que el mundo consideraba importante.”

 • El Señor usa lo más bajo y despreciado para Su gloria.
 • Él ve las cosas desde otra perspectiva.
 • El Señor no escogió a los grandes y poderosos, sino que escogió a pescadores.
 • Eso significa que todos estamos calificados para ser usados por Él de una forma maravillosa.

Oración: Qué maravilloso saber que Tú puedes usarme y usar mi vida para expandir tu reino acá en la tierra. Gracias por escogerme. Amén.