Alive To God – Daily Thought

Happy kid playing with wooden toy airplane in autumn

ENGLISH

Luke 16:10 ‘Whoever is faithful with very little will also be faithful with much…’

 • So much can be achieved with very little.
 • Often we despise the small or the little things.
 • The Lord can take the little things and make something great out of them.
 • He took 5 loaves and 2 fish and fed thousands of people.

Prayer: Lord, forgive me for despising the little things. Help me to realise that as I remain faithful in the little things that You promise to use them in a greater way than I could have imagined. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

 Lukas 16:10

“Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou; en hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig.”

 • Soveel kan met baie min bereik word.
 • Ons verag dikwels die nietighede.
 • Die Here kan die nietighede neem en iets groots daarmee doen.
 • Hy het 5 broodjies en 2 visse geneem en duisende mense daarmee gevoed.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek die nietighede verag. Help my om te besef dat as ek in die nietighede getrou bly belowe U om dit te gebruik in ‘n baie groter wyse as wat ek my ooit kan verbeel. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

Lucas 16:10

“El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho”

 • Se puede lograr mucho con muy poco.
 • Muchas veces despreciamos lo que es poco o las cosas pequeñas.
 • El Señor puede tomar las cosas pequeñas y lograr algo grande con ellas.
 • Él tomó 5 panes y 2 pescados y alimentó con ellos a miles de personas.

Oración: Señor, perdóname por despreciar las cosas pequeñas. Ayúdame a darme cuenta de que si permanezco fiel con las cosas pequeñas, Tú has prometido usarlas para algo mucho más grande de lo que puedo imaginar. Amén.