Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

Psalm 121:8

‘The LORD keeps watch over you as you come and go, both now and forever.’

 • Our comings and goings are aspects of our lives that are important to God.
 • He personally watches over us as we go about our daily affairs.
 • He does this because He is interested and loves us in great detail.
 • The greatest joy is to know that there is an eternal dimension to His care for us.

Prayer: Lord, thank You that You watch over me. My life is not hidden, but You watch my every move and You will care for me both now, and into eternity. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 121:8

‘Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.’

 • Ons daaglikse kom en gaan is aspekte van ons lewens wat vir God belangrik is.
 • Hy waak persoonlik oor ons terwyl ons aangaan met ons daaglikse sake.
 • Hy doen dit omdat Hy breedvoerig in ons belangstel en vir ons lief is.
 • Dit is die grootste vreugde om te weet dat daar ‘n ewige dimensie aan sy sorg vir ons is.

Gebed: Here, dank U dat U oor my waak. My lewe is nie weg gesteek nie, U waak oor elke beweging wat ek maak en U sal beide nou en tot in alle ewigheid vir my sorg. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 121:8

“El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre.”

 • Nuestras idas y venidas, son aspectos de nuestra vida que le importan a Dios.
 • Él personalmente nos cuida mientras hacemos nuestras cosas en la vida cotidiana.
 • Él hace esto. Porque le interesamos y nos ama en cada detalle.
 • El mayor gozo, es saber que hay una dimensión eterna que está bajo su cuidado.

Oración: Señor, gracias porque me cuidas. Mi vida no está escondida, sino que Tú cuidas cada uno de mis movimientos ahora y para la eternidad. Amén.

www.alivetogod.com

FRENCH

Psaumes 121:8

‘L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais.’

 • Nos départs et arrivées sont des aspects de nos vies qui sont importants pour Dieu.
 • Il veille personnellement sur nous pendant que nous nous occupons de nos affaires quotidiennes.
 • Il le fait parce qu’Il est intéressé et nous aime dans les moindres détails.
 • La plus grande joie est de savoir qu’il y a une dimension éternelle à Ses soins pour nous.

Prière: Seigneur, merci de ce que tu veilles sur moi. Ma vie n’est pas cachée, mais Tu surveilles tous mes mouvements et Tu prendras soin de moi maintenant ainsi que  dans l’éternité. Amen.

www.alivetogod.com

PILIPINO

Psalm 121:8

‘Ang Panginoon ay binabantayan ka sa pag dating mo at sap ag alis mo, ngayon at habang buhay.’

 • Ang ating pagdating at pagalis ay isang importanteng aspeto ng ating buhay para sa Diyos.
 • Kanya niya tayong tinatanaw habang ginagawa nating an gating mga Gawain sa araw araw.
 • Ginagawa Niya ito dahil intersado Siya at mahal Niya tayo ng lubos.
 • Ang pinakasasaya ay ang alam mon a may isang walang hanggan sukat ang Kanyang pangangalaga sa atin,

Dasal: Panginoon, salamat po sa Iyo na ako ay tinignan mo. Ang aking buhay ay hindi ligid or nakatago at Iyong tinitignan ang bawa’t galaw ko at ako ay Iyong pangangalagaan ngayon at magpakailan man. Amen.

www.alivetogod.com

HINDI

भजन 121:8

‘यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहेगा।,

 • हमारा आना और जाना या चाल हमारे जीवन के पहलू हैं जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं।
 • जब हम अपने दैनिक मामलों के के कारण आना जाना करते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से हमें देखता है।
 • वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह हममें दिलचस्पी लेता है और हमें बहुत विस्तार से प्यार करता है।
 • सबसे बड़ी खुशी यह जानना है कि वह हमारे लिए अपनी अनन्त या शाश्वत देखभाल का आश्वाशन देता है।

प्रार्थना: परमेश्वर, धन्यवाद कि आप मुझ पर देखते हैं। मेरा जीवन छुपा नहीं है, लेकिन आप मेरी हर चाल को देखते हैं और आप अब और अनंत काल में मेरी देखभाल करेंगे। अमीन।

www.alivetogod.com