Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

Psalm 146:5

‘Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the LORD their God.’

 • Do you want to be blessed? Then put your hope and trust in the Lord.
 • The Lord is your great Helper.
 • Nothing is too difficult for the Lord your Maker.
 • Our hope and expectation is found in Him and in Him alone.

Prayer: Lord, thank You that I can know that You are my Helper. You will come to my aid and deliver me. My hope is in You and You are the forever faithful One. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 146:5

‘Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God.’

 • Wil jy geseënd wees? Plaas dan jou hoop en vertroue in die Here.
 • Die Here is jou groot Helper.
 • Niks is vir die Here, jou Skepper te moeilik nie.
 • Ons hoop en verwagting word in Hom en slegs in Hom gevind.

Gebed: Here, dank U dat ek kan weet dat U my Helper is. U sal my tot hulp kom en my uitred. My hoop is in U en U is die Een wat vir ewig getrou is. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 146:5

“Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios.”

 • ¿Quieres ser bendecido? Entonces pon tu esperanza en el Señor.
 • El Señor es tu Gran Ayuda.
 • Nada es demasiado difícil para el Señor, tu Creador.
 • Nuestra esperanza se debe fundar en Él y sólo en Él.

Oración: Señor, gracias porque sé que eres Tú quien me ayuda. Tú vendrás a ayudarme y a salvarme. Mi esperanza está en Ti y tu fidelidad es para siempre. Amén.

www.alivetogod.com

FRENCH

Psaumes 146:5

‘Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, Qui met son espoir en l’Éternel, son Dieu!’

 • Veux-tu être béni? Alors mets ton espérance et ta confiance dans le Seigneur.
 • Le Seigneur est ton grand Secours.
 • Rien n’est trop difficile pour le Seigneur ton Créateur.
 • Notre espoir et notre attente se trouvent en Lui et en Lui seul.

Prière: Seigneur, merci de ce que je sais que tu es mon Soutient. Tu viendras à mon secours et me délivreras. Mon espérance est en Toi et Tu es Le seul fidèle pour toujours. Amen.

www.alivetogod.com

PILIPINO

Psalm 146:5

‘Mapalad ang mga taong ang tulong ay nagmumula sa Diyos ni Jacob, kung saan ang pagasa ay nasa Panginoon nilang Diyos.’

 • Gusto mo bang maging mapalad? Kung gayon ay ilagay ang pagasa at tiwala sa Panginoon.
 • Ang Panginoon ay ang iyong kahangahangang Katulong.
 • Walang napakahirap para sa Panginoon at Maylikha.
 • An gating pagasa at inaasahan ay matatagpuan lamang sa Kanya at sa Kanya lamang.

Dasal: Panginoon, salamat po na aking napagalaman na Kayo ang aking Katulong. Darating Ka para tulungan mo ako at ako ay iyong hahanguin. Aking pagasa ay nasa Iyon at Ikaw ay Isang laging tapat. Amen.

www.alivetogod.com

HINDI

भजन 146:5

‘धन्य हैं वे जिनकी सहायता याकूब का परमेश्वर है, जिनकी आशा यहोवा  परमेश्वर में है।’

 • क्या आप धन्य होना चाहते हैं? फिर परमेश्वर में अपनी आशा और भरोसा रखें।
 • परमेश्वर आपका महान सहायक है।
 • आपके निर्माता यहोवा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
 • हमारी आशा और उम्मीद उसके और उसके अकेले में पाई जाती है।

प्रार्थना: परमेश्वर, धन्यवाद, मैं जानता हूं कि आप मेरे सहायक हैं। आप मेरी सहायता के लिए आएंगे और मुझे बचाएंगे। मेरी आशा आप में है और आप हमेशा के लिए वफादार हैं। आमीन।

www.alivetogod.com