Alive To God – Daily Thought

DW02MARCH16

ENGLISH

Jeremiah 15:19

‘If you return to Me, I will restore you so you can continue to serve Me.’

 • The Lord is the One who can come and sustain you.
 • He wants to revive you so that you can continue to walk in His ways.
 • He wants to come and infuse your life with His strength.
 • May He restore and revive you day by day and forever.

Prayer: Lord, I recognise that to be spiritually alive, I need Your touch and the reality of Your presence each and every day. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jeremia 15:19

…..: As jy terugkeer, sal Ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig staan; en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees.”

 • Die Here is die een wat kan kom en jou ondersteun.
 • Hy wil jou vernuwe sodat jy kan aanhou om in Sy weë te wandel.
 • Hy wil kom en jou lewe met Sy krag vul.
 • Mag Hy jou dag na dag tot in ewigheid herstel en opwek.

Gebed: Vader, Ek besef dat om geestelik lewendig te wees, het ek nodig om U aanraking en die realiteit van U teenwordigheid elke liewe dag te ondervind. Amen

www.alivetogod.com

Advertisements

One Response to “Alive To God – Daily Thought”

 1. bulieblog Says:

  Thank u so much Mr Reobert
  Sent from my BlackBerry® wireless device


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: