Alive To God – Daily Thought

DW01MARCH16

ENGLISH

Proverbs 15:15

‘….the cheerful heart has a continual feast.’

 • We should develop a cheerful, happy disposition.
 • When sadness is allowed to take root, everything looks dark.
 • When hope and thankfulness is alive within us, we can truly live.
 • Life can be a ‘continual feast’ if our hearts are in a good way.

Prayer: Lord, I choose to cultivate a cheerful heart. May I see the good in every situation and in every person, and may I know what it means to live life as a ‘continual feast’.  Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Spreuke 15:15

‘.., maar die vrolike van hart het gedurigdeur fees.’

 • Ons moet ‘n vreugdevolle, gelukkige gesindheid ontwikkel.
 • Wanneer droefheid toegelaat word om wortel te skiet, lyk alles donker.
 • Wanneer hoop en dankbaarheid binne ons lewe, kan ons waarlik lewe.
 • Die lewe kan ‘n voortdurende fees wees as ons harte reg ingestel is.

Gebed: Vader, ek kies om ‘n gelukkige hart te ontwikkel. Mag ek die goeie in elke situasie en in elke persoon sien, en mag ek weet wat dit beteken om gedurigdeur fees te vier.  Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

Proverbios 15:15

“…para el que es feliz siempre es día de fiesta.”

 • Debemos desarrollar una actitud alegre y positiva.
 • Cuando dejamos que la tristeza eche raíces, todo se ve oscuro.
 • Cuando la esperanza y la gratitud viven en nosotros, podemos vivir de verdad.
 • La vida puede ser siempre un día de fiesta, si nuestros corazones están en el buen camino.

Oración: Señor, elijo cultivar un corazón alegre. Has que yo pueda ver lo bueno en cada persona y en cada situación y has que yo pueda saber lo que significa vivir la vida como una continua fiesta.

www.alivetogod.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s