Alive To God – Daily Thought


ENGLISH

Ephesians 3:17

‘Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God’s love and keep you strong.’

 • As we trust and have faith in the Lord, our relationship with Him is strengthened.
 • In the process our roots can grow down deep into His love.
 • This will anchor our lives and keep us secure and strong.
 • May you know His love and His strength, today and always!

Prayer: Lord, I declare that my trust and my hope is in You. I ask that You would come and cause my roots to grow down deep into Your love and that I will stand strong because You are my foundation. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Efésiërs 3:17

‘sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, …’

 • Wanneer ons die Here vertrou en geloof in Hom het, word ons verhouding met Hom versterk.
 • In die proses kan ons wortels groei tot diep in Sy liefde.
 • Dit sal ons lewens anker en ons sekuur en sterk onderhou.
 • Mag jy Sy liefde en Sy krag vandag en altyd ken!

Gebed: Vader, ek verklaar dat my vertroue en hoop in U is. Ek vra dat U sal kom  en veroorsaak dat my wortels diep in U liefde sal groei en dat ek sterk sal staan as gevolg daarvan dat U my fondasie is. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Efesios 3:17

“Por fe Cristo habita en sus corazones. Arraigados y cimentados en el amor de Dios, sus raíces crecerán.”

 • Cuando creemos y tenemos fe en el Señor, nuestra relación con Él se fortalece.
 • En el proceso, nuestras raíces crecen profundamente en Su amor.
 • Esto sirve de ancla en nuestras vidas y nos mantiene seguros y fuertes.
 • Que tú conozcas Su amor y Su fuerza, hoy y siempre. Amén.

Oración: Señor, afirmo que mi confianza y esperanza están puestas en Ti. Te pido que vengas y hagas crecer fuertes y profundas mis raíces para que yo me pare seguro ya que mis cimientos están en Ti. Amén

www.alivetogod.com

FRENCH

Ephésiens 3:17

‘ En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour,    ’

 • Comme nous avons confiance et avons foi au Seigneur, notre relation avec Lui est renforcée.
 • Dans le processus nos racines peuvent grandir profondément dans Son amour.
 • Cela ancrera nos vies et nous maintiendra en sécurité et fort.
 • Puisses-tu connaître son amour et sa force, aujourd’hui et toujours!

Prière: Seigneur, je déclare que ma confiance et mon espoir sont en Toi. Je demande que Tu viennes et fasses pousser mes racines dans ton amour et que je sois ferme parce que Tu es ma fondation. Amen.

www.alivetogod.com

HINDI

इफिसियों 3:17

और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे की प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डाल कर सब पवित्र लोंगो के साथ भली भांति समझने की शकी पाओ…।

 • जैसा कि हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हैं, उसके साथ हमारा संबंध मजबूत होता जाता है।
 • इस प्रक्रिया में हमारी जड़ें उसके प्यार में गहराई से बढ़ती जाती हैं।
 • यह हमारे जीवन को लंगर की तरह सुरक्षित और मजबूत बनाएगा।
 • क्या आप उसके प्यार और उसकी ताकत को आज और हमेशा के लिए जानने का प्रयास करेंगे?

प्रार्थना: परमेश्वर पिता, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा विश्वास और मेरी आशा आप में है। मैं बिनती करता हूँ कि आप अपने प्यार में गहराई से मुझे बढ़ाएंगे, मेरे विश्वास की जड़ को मजबूत करेंगे क्योंकि आप मेरी नींव हैं। यीशु के नाम से आमीन।

www.alivetogod.com