Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

2 Samuel 3:1

‘David grew stronger and stronger, while the house of Saul grew weaker and weaker.’

 • Overcoming and victory is part of the Lord’s plan for your life.
 • David grew stronger and stronger while his enemy grew weaker.
 • May you go from strength to strength in spite of the challenges you face.
 • As you believe, strength will flow to you and overcoming will be the result.

Prayer: Lord, thank You that You are taking me from strength to strength. I declare that the enemy, who wants to destroy me, is growing weaker, and in You I am victorious. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Samuel 3:1B

‘…en Dawid het altyd sterker geword, maar die huis van Saul altyd swakker.’

 • Oorwinning is deel van die Here se plan vir jou lewe.
 • Dawid het sterker en sterker geword terwyl sy vyand al hoe swakker geword het.
 • Mag jy al hoe sterker word ten spyte van al die uitdagings wat op jou pad kom.
 • Terwyl jy glo sal krag na jou toe vloei en oorwinning sal die resultaat wees.

Gebed: Vader, dankie dat U my van krag tot krag neem. Ek verklaar dat die vyand wat my wil vernietig, al hoe swakker word, en in U is ek meer as ‘n oorwinnaar.  Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

2 Samuel 3:1

“David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando.”

 • Vencer y salir victoriosos, es parte del plan de Dios para tu vida.
 • David se fortalecía, mientras que su enemigo se iba debilitando.
 • Que te fortalezcas cada vez más, sin importar todos los desafíos que enfrentas.
 • Cuando tienes fe, te llegará la fuerza y saldrás victorioso.

Oración: Señor, gracias por la fuerza que me estás dando. Declaro que Tú me estás fortaleciendo y que el enemigo que quiere destruirme se estás debilitando, y que en Ti, yo saldré victorioso. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

2 KaSamuweli 3:1

‘Logama iphelelwayo indlu ka Sawule, ekaDavide yona yayisiya iqina ngokuqina’

 • Ukoyisa nokuphumelela licebo likaThixo ngobomi bakho.
 • UDavide waye esomelela ngokomelela, lwabe utshaba lusiya luphelelwa ngamandla.
 • Yanga ungaya usomelela ngokomelela noxa ujongene namaxesha anzima.
 • Njengoko ukholwa, uzawya usomelela, impumelelo noloyiso ibe sisiphelo.

Umthandazo: nkosi, ndiyakubulela kuba undomeleza ngokundomeleza. Ndiyangqina ukuba utshaba olufuna ukunditshabalalisa luya luphelelwa ngamandla, Kuwe lukhona uloyiso. Amen.

www.alivetogod.com