Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

1 John 4:4

‘You belong to God, my dear children. You have already won a victory…, because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world.’

 • Being a part of a winning team makes all the difference.
 • You belong to the Lord and this makes victory a reality in our lives.
 • To serve under Someone who has never lost a battle should inspire us.
 • His Spirit in you makes you a part of a victory that is already won!

Prayer: Lord, thank You for Your Spirit that lives within me. Thank You for the victory that has been won on my behalf. I look forward to walking in this victory and to see the demise of those things that have troubled me for a long time. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Johannes 4:4

‘Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.’

 • Om deel te wees van ‘n wenspan maak al die verskil.
 • Jy behoort aan die Here en dit maak oorwinning ‘n realiteit in ons lewens.
 • Om onder Iemand te dien wat nog nooit ‘n geveg verloor het nie behoort ons te inspireer.
 • Sy Gees in jou maak jou ‘n deel van ‘n oorwinning wat alreeds gewens is!

Gebed: Vader, dankie vir U Gees wat in my woon. Dankie vir die oorwinning wat namens my gewen is. Ek sien uit daarna om in hierdie oorwinning te lewe en om die einde te sien van daardie dinge wat my so lank gekwel het. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

1 Juan 4:4

“Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido ……, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo.”

 • Formar parte del equipo ganador, hace toda la diferencia.
 • Tú perteneces al Señor, y por eso, salir victorioso es parte de tu vida.
 • El servirle a Alguien que jamás ha perdido una batalla debería inspirarnos.
 • Su Espíritu, que está en ti, te hace parte de una victoria que ya está ganada.

Oración: Señor, gracias por tu Espíritu que vive en mí. Gracias por la batalla que ya ha sido ganada para mí. Ansío caminar victorioso y ver desaparecer todas aquellas cosas que me han preocupado por un largo tiempo. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

1 KaYohane 4:4

‘Nina ningabakaThixo, bantwana, nibeyisile bona; ngokuba lowo ukuni nguyena mkhulu kunalowo usehlabathini.’

 • Ukuba ngomnye wabo boyisayo kwenza umehluko omkhulu.
 • Wena ungokaThixo, lonto ke yenza impumelelo ibeyinto ebonakalayo ebomini bethu.
 • Ukusebenela umntu onazange woyiswa nto,kufanele ukusikhuthaza nangakumbi.
 • UMoya wakhe okuwe ukwenza ubeyinxalenye yempumelelo esele ifunyenwe.

Umthandazo: Nkosi, ndiyabulela ngoMoya wakho ophila kum. Ndiyabulela ngempumelelo efunyenweyo ukuze ndisinde mna. Kuyinjongo ukuhamba kulempumelelo, ndizbonele ukuwa kwezinto ebekudala zindikhathaza. Amen.

www.alivetogod.com