Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

Isaiah 50:9

‘See, the Sovereign LORD is on my side! Who will declare me guilty? All my enemies will be destroyed like old clothes that have been eaten by moths!’

 • See, behold and remember that the Sovereign LORD is on your side.
 • The Lord God is the one who will come and help you.
 • Let your soul find rest on the Lord alone.
 • He is the King over every flood we face, so soar with Him above the storm.

Prayer: Lord, thank You that I can soar with You above the storm and not be overwhelmed by the floods and issues that may arise. You are by my side and I have nothing to fear for You will even destroy my enemies. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 50:9

‘Kyk, die Here HERE help my : wie is dit wat My kan veroordeel?  Kyk, hulle sal almal verslyt soos ‘n kleed; die mot sal hulle eet.’

 • Kyk, aanskou en onthou dat die Soewereine Here aan jou kant is.
 • Die Here God is die een wat jou sal kom help.
 • Laat jou siel alleenlik  in die Here rus vind.
 • Hy is die Koning oor elke vloed wat op ons pad kom, sweef dus met Hom bo die storm.

Gebed: Vader, dankie dat ek met U bo die storm kan sweef en nie deur die vloede en dinge oorweldig word nie. U is by my sy en ek het niks om te vrees nie want U sal al my vyande vernietig. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Isaías 50:9

“¡El Señor omnipotente es quien me ayuda! ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán; como a la ropa, la polilla se los comerá.”

 • Miren, contemplen y recuerden que el Señor soberano está de su lado.
 • El Señor Dios es quien vendrá a ayudarte.
 • Permite que tu alma encuentre descanso solamente en el Señor.
 • Él es el Rey que está sobre cualquier cosa que nos desborde, así que elevémonos con Él por encima de la tormenta.

Oración: Señor, gracias porque puedo elevarme contigo por encima de la tormenta y puedo no sentirme agobiado por las cosas que pueden surgir. Tú estás a mi lado y no tengo nada que temer porque Tú destruirás a mis enemigos. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

UIsaya 50:9

Uyabona, iNkosi uYehova iya kundinceda; ngubani na yena oya kundigweba? Yabonabonke bephela baya konakala njengengubo, amanundu aya kubadla.

 • Uyabona, khangela ukhumbule ukuba uthixo ungakuwe.
 • UThixo nguye ozakuza akuncede.
 • Vumela umphefumlo wakho uphumle kuThixo yedwa.
 • UyiNkosi kuyo yonke into esijongene nayo, koko ke hlala Kuye akugqithise nakwesiphi na isimo.

Umthandazo: Nkosi, ndiyabulela ukuba ndinako ukuhlala Kuwe ndidlule kwizimo ezinzima andijongana nazo. Uhlala ungakum, kwaye andiyi koyika lutho ngoba wena uya kulitshabalalisa utshaba lwam. Amen.

 

www.alivetogod.com