Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

Psalm 37:23

‘The LORD directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives.’

 • The Lord wants to come and direct, lead and guide you.
 • He wants to order your steps and make sure they are in the right direction.
 • The Lord will never lead us down the wrong path.
 • Every detail of our lives is something He is aware of, and He will work things out.

Prayer: Lord, come and direct my steps I pray. I give You the right of way to work out every detail of my life. I know You have my best interests at heart and You know better than I. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 37:23

‘Deur die HERE word die gange van ‘n man bevestig, en Hy het ‘n welbehae in sy weg.’

 • Die Here wil jou rig, lei en raadgee.
 • Hy wil jou treë orden en seker maak dat jy in die regte rigting gaan.
 • Die Here sal ons nooit op die verkeerde weg lei nie.
 • Hy is bewus van elke besonderheid van ons lewens en Hy sal dinge laat uitwerk.

Gebed: Vader, ek bid dat U my treë sal lei. Ek gee U die reg om elke besonderheid van my lewe uit te werk. Ek weet dat U die beste vir my wil hê en U weet beter as wat ek weet. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 37:23

“El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir.”

 • El Señor quiere venir y dirigirte, guiarte.
 • Quiere ordenar tus pasos y asegurar que vayas en la dirección correcta.
 • El Señor nunca nos guiaría en la dirección equivocada.
 • El conoce cada detalle de nuestras vidas y hará que funcionen las cosas.

Oración: Señor, ven y dirige mis pasos. Te abro la puerta para que trabajes en cada detalle de mi vida. Sé que Tú quieres lo mejor para mi vida y que sabes más que yo. Amén.

www.alivetogod.com