Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

Psalm 90:17

‘Let the favour of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us; yes, establish the work of our hands!’

 • The work that we do on a daily basis is very important to God.
 • God’s words tell us that working hard, with faith, can lead to great things.
 • We are told that whatever you do, we should work at it with all your heart.
 • Yes, and He will make our endeavours and efforts successful!

Prayer: Lord, I pray that Your favour will be upon me and all the work that I do. May every action and effort I put in be rewarded with the knowledge that Your hand is upon it and upon me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 90:17

‘En laat die lieflikheid van die HERE onse God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit!’

 • Die werk wat ons daagliks doen is baie belangrik vir God.
 • God se woorde vertel ons dat as ons hard werk, met geloof, kan dit tot groot dinge lei.
 • Ons word vertel dat wat ons ookal doen moet ons doen met ons hele hart daarin.
 • Ja, en Hy sal ons pogings met sukses bekroon!

Gebed: Vader, ek bid dat U guns op my en al die werk wat ek doen, sal wees. Mag elke aksie en poging wat ek insit beloon word met die wete dat U hand daarop is en ook op my. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 90:17

“Que el favor[a] del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos; sí, confirma la obra de nuestras manos.”

 • El trabajo que hacemos a diario es muy importante para Dios.
 • Dios nos dice que trabajar duro y con fe, puede traer grandes resultados.
 • Nos dice que hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo con todo el corazón.
 • Sí, y Él hará que nuestro esfuerzo rinda éxito.

Oración: Señor, oro para que tu favor esté sobre mí y en todo lo que hago. Que cada acción y esfuerzo que yo haga sea recompensado sabiendo que tu favor está sobre mí. Amén.

www.alivetogod.com