Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

Psalm 139:5

‘You go before me and follow me. You place Your hand of blessing on my head.’

 • Today the Lord wants to come and surround you with Himself.
 • You can never be lost from His hand.
 • He holds you securely in His powerful and loving arms.
 • He chooses to bless you and rests His hand of protection on your life.

Prayer: Lord, today I choose to place my hands in the hands of the One who stilled the waters and the storms. I rest in Your arms of strength and love, and I remain secure under Your hand of blessing on my life. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 139:5

‘U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my.’

 • Die Here wil vandag kom en jou met Homself omsingel.
 • Jy kan nooit uit Sy hand verlore raak nie.
 • Hy hou jou sekuur in Sy kragtige en liefdevolle arms.
 • Hy kies om jou te seën en rus Sy hand van beskerming op jou lewe.

Gebed: Vader, ek kies om vandag my hande in die hande van die Een wat die waters en die storms stilgemaak het, te plaas. Ek rus in U arms van krag en liefde, en ek bly sekuur onder U hand van seën op my lewe. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 139:5

“Tu protección me envuelve por completo; me cubres con la palma de tu mano.”

 • Hoy, el Señor quiere venir y envolverte con Su protección.
 • Nunca debes soltarte de Su mano.
 • Él te sostiene firmemente en Sus poderosos y amorosos brazos.
 • Él elije bendecirte y protegerte cubriéndote con la palma de Su mano.

Oración: Señor, elijo poner mis manos en las manos de Aquél que aquieta las aguas y las tormentas. Descanso en Tus brazos fuertes y amorosos y me siento seguro con la bendición de Tu mano en mi vida. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

Indumiso 139:5

“Ngasemva nangaphambili indingqingile, wasibeka phezu kwam isandla sakho’

 • Namhlanje uThixo ufuna ukuza akubiyele ngokwakhe.
 • Awsoze ulahleke xa uphantsi kwesandla sakhe.
 • Usikhusele ngeengalo zakhe ezinamandla nothando.
 • uThixo ukhethe ukukusikelela, akhusele impilo yakho ngesandla sakhe.

Umthandazo: Nkosi, ndikhetha ubeka izandla zam ezandleni zalowo wazolisa uqhwithela elwandle. Ndiyaphumla kwezongalo zinamandla nothando, ndihlale ndikhuselekile phantsi kwesandla sakho esiyintsikelelo ebomini bam. Amen

www.alivetogod.com