Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

2 Corinthians 4:16

‘Therefore we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, yet our inner self is being renewed day by day.’

 • With the Lord in our lives we NEVER need to lose heart.
 • We can always know, that because of Him, there is life after the storms.
 • Hold onto your confidence and hope in Him.
 • Because He lives, you can face tomorrow and be renewed day by day.

Prayer: Lord, right now I choose to encourage myself in You. You are the One who renews me each and every day. Therefore I can look forward with hope and confidence. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Korinthiërs 4:16

‘Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe.’

 • Met die Here in ons lewens hoef ons NOOIT moed te verloor nie.
 • Ons kan altyd weet dat as gevolg van Hom is daar lewe na die storms.
 • Hou vas aan jou geloof en hoop in Hom.
 • Omdat Hy lewe, kan jy môre hanteer en dag na dag vernuwe word.

Gebed: Vader, ek kies om myself nou dadelik in U aan te moedig. U is die Een wat my elke liewe dag vernuwe. Daarom kan ek met hoop en geloof vorentoe kyk. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

2 Corintios 4:16

“Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día.”

 • “Con el Señor en nuestras vidas, NUNCA nos desanimamos.
 • Siempre podemos saber que gracias a Él, hay vida después de las tormentas.
 • Aférrate a tu confianza y esperanza en Él.
 • Porque Él vive, puedes enfrentar el día de mañana y renovarte cada día.

Oración:     Señor, en este momento, elijo animarme por Ti. Tú eres quien me renueva cada día. Por ello, puedo caminar con esperanza y fe. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

2 KwabaseKorinte 4:16

‘Kungoko singethi mandla; kuba nokuba umntu wethu wangaphandle uya esonakala, usuka yena owangaphakathi aye ehlaziyeka imihla ngemihla.]

 • SinoThixo ngakuthi, asisoze saphela amandla.
 • Sakuhlala siyazi ukuba xa kukho yena kukho ubomi nokuba sijongene nokufa.
 • Bambelela elukholweni uhlale uthembele Kuye.
 • Kuba ephila, uyakujongana namangomso unethemba, uhlaziyeka imihla ngemihla.

Umthandazo: Nkosi, ndizinika amandla ngawe. Nguwe ondihlaziyayo imihla ngemihla. Ngoko ke ndizakuhlala ndithembele kuwe imihla yam yonke. Amen.

www.alivetogod.com