Alive To God – Daily ThoughtENGLISH

2 Samuel 4:9

‘As surely as the LORD lives, who has delivered me out of every trouble…!’

 • The Lord lives and you can have confidence and hope in this fact.
 • The Lord will lead you step by step out of the miry clay and onto the rock.
 • He will carry you through every situation and challenge of life.
 • Let Him deliver, rescue and redeem you out of every trouble and adversity.

Prayer: Lord, all I have needed, Your hand has provided. So I will trust You to be the One who delivers and rescues me from every trouble. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

2 Samuel 4:9B

‘…. So waar as die HERE leef wat my siel uit alle benoudheid verlos het.

 • Die Here leef en jy kan geloof en hoop daarin hê.
 • Die Here sal jou tree vir tree uit die diep modder uitlei tot op die rots.
 • Hy sal jou deur elke situasie en uitdaging van die lewe dra.
 • Laat Hom toe om jou te verlos en red  uit elke probleem of moeilikheid.

Gebed: Vader, alles wat ek ooit nodig gehad het, het U hand voorsien. Dus sal ek U vertrou om die Een te wees wat my uit elke moeilikheid sal verlos en red. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

2 Samuel 4:9

“Tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias…”

 • El Señor vive, y puedes tener fe y esperanza en este hecho.
 • El Señor te guiará para salir del fango y pisar roca firme.
 • Él te guiará ante cada situación y desafío de tu vida.
 • Permítele que te salve, que te rescate y te redima, que te saque de tus problemas y adversidades.

Oración: Señor, Tú eres todo lo que necesito. Tu mano ha proveído. Así que yo confiaré en que Tú eres quien me salvará y librará de mis problemas. Amén.

www.alivetogod.com

XHOSA

2  uSamweli 4:9

‘Ehleli nje uYehova, uwukhululeyo umphefumlo wam ekubandezelekeni konke…!’

 • UThixo uyaphila, ungaqiniseka ukuthembe oko.
 • uthixo uzakukhokhela akukhuphe eludakeni, akubeke phezu kwelitye.
 • Uzakuthwala kuso sonke isimo ujongana naso.
 • Mvumele akusindise, akukhuphe nakweyiphi na ingxaki ozibona ukuyo.

Umthandazo: Nkosi, konke endandikudinga, isandla sakho sindinikile. Ngoko ke ndizakuhlala ndithembile ukuba nguwe wedwa onokundikhupha ezingxakini. Amen.

www.alivetogod.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s